Styrelsen

Jimmi Lindby

Ordförande

Ansvarsområden:
Avelsråd
Utställningsansvarig

Dalhem Näsungs 566
622 56 Dalhem
070-261 52 12
sonnerhult@hotmail.com

Håkan Jakobsson

Vice ordförande

Ansvarsområden:

Alskog Utalskog 728
623 64 Ljugarn

070-882 11 67
hakanjakobsson@comhem.se

Adrian Medbom

Sekreterare

Ansvarsområden:
IT-Ansvarig

Dalhem siggur 351
622 56

0704679470
Adrian.medbom@live.se

Eva Lerman

Kassör

Ansvarsområden:
Kassör

Sanda Smiss 267
623 79 Klintehamn

eva@tjulsskogsplantor.se