Styrelsen

Jimmi Lindby

Ordförande

Ansvarsområden:
Avelsråd

Dalhem Näsungs 566
622 56 Dalhem
070-261 52 12
sonnerhult@hotmail.com

Håkan Jakobsson

Vice ordförande

Ansvarsområden:

Alskog Utalskog 728
623 64 Ljugarn

070-882 11 67
hakanjakobsson@comhem.se

Nils Johansson

Sekreterare

Ansvarsområden:

Sanda Nystugu 579C
623 79 Klintehamn

070338 69 99
niklasjohan@hotmail.com

Maria Lindvall

Ledamot

Ansvarsområden:
IT-Ansvarig
Rapporteringsansvarig