Allmän information

Gotlands Dreverklubb är en relativt liten klubb med stort engagemang. Vi arrangerar drevprov, utställningar i samarbete med andra jakthundsklubbar på ön. Vi har årligen en familjeträff, där vi träffas under sommaren med det gemensamma intresset drevern. I samarbete med andra jakthundsklubbar anordnas dressyrträning.

Etiska regler

  • Alla medlemmar i SDK måste följa SKK:s grundregler, stadgar och övriga bestämmelser.
  • Medlem i SDK skall verka för en positiv anda i klubben.
  • Läs mer
dreverklubben-sverige

dreverklubben-sverige-valp

Policy för digitala medier

Svenska Dreverklubben följer följande policy i frågor gällande digitala medier. Läs mer

Stadgar

Nedanstående stadgar reglerar hur verksamheten inom Svenska dreverklubben skall bedrivas. Läs mer

jaktlicens-drever
dreverklubben-vinster

Belöningar SDK/SKK

Utmärkelser tilldelas personer som, inom Svenska dreverklubbens, aktivt och förtjänstfullt arbetat för dreverns utveckling. Läs mer